Beleid

Welke veranderingen vinden er plaats die betrekking hebben op het Vlaams en Federaal beleid? Wat met sociaal overleg? Op deze vragen vind je een antwoord.

Wij streven naar:

  • aandacht voor patiënt en de mantelzorger(s) als persoon
  • er zijn voor de patiënt (presentie)
  • autonome, deskundige thuisverpleegkundigen met morele verantwoordelijkheid die wensen zorg te dragen voor mensen
  • een team van thuisverpleegkundigen, ondersteunende of omkaderende collega’s die klaar staan voor de patiënt
  • een vaste thuisverpleegkundige die de eindverantwoordelijkheid voor een patiënt opneemt
  • een samenwerking met behandelende arts(en) en alle betrokken zorgverleners
  • het realiseren van de gewenste en verantwoorde zorg voor de patiënt door het geven van kansen en middelen aan onze medewerkers

De visieteksten van het Wit-Gele Kruis vind je hier terug.