Sociaal overleg

Een nieuwe functieclassificatie (IF-IC) in de gezondheidszorg

2017 heeft helemaal in het teken gestaan van het finaliseren van het sociaal akkoord waar de sociale partners van de sector gezondheidszorg en de ministers van Sociale Zaken & Volksgezondheid en Werk mee gestart waren in 2016.

Op de valreep werden einde 2017 twee cao’s ondertekend voor de implementatie van de nieuwe functieclassificatie (IF-IC).

Hiermee starten we met een verloning waar de competenties centraal staan en het effect van verhoging van de anciënniteit meer over de loop van de carrière zal uitgespreid worden. Tevens wenst de sector naar 1 barema te gaan inclusief alle premies, supplementen en complementen.

2018 wordt dan ook het jaar waarin elke werknemer in de sector de keuze zal krijgen om over te stappen naar IF-IC fase 1 of tot de volgende fase in zijn/haar huidig barema te blijven.

Mobiele equipes

Door een versterking van de Sociale Maribel zijn er meer middelen vrijgekomen waardoor er meer jobs werden gecreëerd. Hierdoor hebben we ook bekomen dat de mobiele equipes ruimer mogen ingezet worden. Zo kunnen we deze straks ook gebruiken voor geplande afwezigheden. ​​​​Dit vereenvoudigt de onderhandelingen over het nieuwe loopbaanbeleid.

Modernisering loopbaanbeleid/einde loopbaanbeleid

Naast het implementeren van IF-IC was in 2017 ook “Wendbaar en Werkbaar Werk” prioriteit. Iedereen kent de ADV-dagen en het flexibeler maken van de arbeidstijd. Het was de bedoeling de bestaande eindeloopbaanmaatregelen te moderniseren, met uiteraard respect voor verworven rechten. Daarnaast wil het Wit-Gele Kruis dat de werknemers langer aan het werk kunnen blijven en hebben we maatregelen genomen die toelaten dat er een beter evenwicht komt tussen werk -en privéleven. Het moderniseren van het loopbaanbeleid maakt deel uit van het nieuwe sociale akkoord en dit hopen de sociale partners in de loop van 2018 te finaliseren.