Vlaanderen

Het Wit-Gele Kruis nam het voorbije jaar actief deel aan de reorganisatie van de eerste lijn door te participeren in een aantal overlegfora en werkgroepen. Tijdens deze overlegmomenten werd telkens de bezorgdheid meegenomen over de oprichting van de eerstelijnszones en de correcte positie hierin van de thuisverpleging.

Daarnaast hechtten we veel aandacht aan de nieuwe visie op de zorgcoördinatie en casemanagement binnen de eerstelijnszorg in Vlaanderen. We bewaakten de afstemming hiervan ten opzichte van de pilootprojecten geïntegreerde zorg voor chronisch zieken.

Verder bereidden we ons samen met de sector thuisverpleging voor op het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg en patiëntveiligheid binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg, o.a. door te participeren in de feitelijke vereniging Vip² eerste lijn.

We werkten mee aan de voorbereidingen vanuit de Taskforce Woonzorg om nieuwe decreten op te stellen of bestaande decreten te herwerken. Voor de sector thuisverpleging zijn volgende zaken belangrijk:

  • de verdere aanwezigheid als erkende diensten voor thuisverpleging in het nieuwe woonzorgdecreet
  • het nieuwe eerstelijnsdecreet

Tot slot zetelen we ook in het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Artsen in de Zorg (VASGAZ), waar we principes voor actieve gegevensdeling in de zorg uitbouwden en ons voorbereidden op de GDPR.