Arbeidsgegevens

7.004 personeelsleden

De organisatie telde 7.004 personeelsleden, wat een stijging is met 2,5 % ten opzichte van vorig jaar. In voltijds equivalenten (VTE) gaat het om een stijging van 2,0 %. Het aandeel vrouwelijke personeelsleden bedraagt 94,2 % (6.596 personen). Opnieuw zien we de grootste relatieve stijging bij de mannelijke werknemers: er zijn 4,1 % meer mannen tewerkgesteld dan in 2016, bij de vrouwen gaat het om een stijging met 2,4 %.

  Hoofden Voltijds equivalenten
Totaal aantal personeelsleden 7.004 5.135,0
Vrouwen 6.596 4.770,0
Mannen 408 365,0

Werknemerscategorie

De stijging in het aantal personeelsleden is afkomstig van een verhoging van het aantal deeltijdse personeelsleden. De tewerkstellingsbreuk (= TB) voor deze groep is gestegen naar 77,5 %. De gemiddelde TB is ten opzichte van het jaar ervoor iets gedaald (73,3 %).

Over het algemeen zien we over de verschillende beroepscategorieën heen een toename van het aantal hoger opgeleiden (masters 16,7 % VTE meer; bachelors 2,9 % VTE meer) in de organisatie en het aantal vroedvrouwen (12,3 % VTE meer).

Uitgebreide cijfers vind je hier.

 

Bijzondere functies

Onze verpleegkundigen verwierven 15,0 % meer bijzondere beroepsbekwamingen. Er zijn 83 diabeteseducatoren aan de slag. Deze beroepsbekwaamheid is erkend door het RIZIV. Het merendeel van deze groep is verpleegkundige, een minderheid is diëtist. Tegenover vorig jaar is hun aantal gestegen met 10,7 %.

Andere functies zijn in opmars:

  • geregistreerde verpleegkundigen wondzorg namen toe met 16,1 %
  • referentieverpleegkundigen palliatieve zorg stegen in aantal met 8,2 %
  • referentieverpleegkundigen stomazorg vermeerderden met 21,2 %
  • vooral de referentieverpleegkundigen geriatrie namen toe, hoewel klein in absolute aantallen, met 50 %

Uitgebreide cijfers vind je hier.

Vakantiewerk

Meer dan zeshonderd studenten verpleegkundigen en zorgkundigen zijn aan de slag gegaan, het merendeel (63,3 %) als zorgkundige. In arbeidsvolume is er een toename van 58,1 %.

  Hoofden Aantal maanden voltijds
Verpleegkundigen 192 167
Zorgkundigen 384 254
Andere 31 19
Totaal 607 440,3

Vorming

Onze medewerkers volgden 173.333,3 uur aan vorming waarvan 108.942,3 uur zorgspecifieke vorming. Hierdoor anticipeerden we op veranderingen binnen de thuisverpleging en breidden onze verpleegkundigen hun kennis uit.

  Uren totaal Uren/VTE
Zorgspecifieke vorming 108.942 21,2
Andere vorming (technologie, administratie, reglementering,…) 64.391 12,5
Totaal 173.333 33,8

 

Wagenpark

Het totaal aantal wagens in gebruik (dienstwagens en privéwagens) daalt van 6.380 naar 5.236 wagens. De evolutie naar de leasingformule zet zich verder. Daarnaast is er ook een daling in het aantal privéwagens van 187 naar 153 voertuigen.

  Aankoop Leasing Privé Totaal
Aantal wagens 4.107 976 153 5.236
% 78,44% 18,64% 2,92% 100%